Enerji Hatları

Enerji Hatları

Enerji Hatları

Enerji Hatlarının 850 Metresi Yer Altına Alındı

Gaz arzı sağlandı.