Boğaziçi'nde Yaşam

Boğaziçi'nde Yaşam

Boğaziçi'nde Yaşam

Boğaziçi, Düzce’nin iki beldesinden biridir. Kuzeydoğusunda Konuralp yerleşkesi ile Akçakoca Beldesinin turizm güzergâhının ortasında yer alan şirin bir beldedir.

Beldenin kuzeyinde Kaplandede (doruk) dağları, doğusunda Kabalak Köyü, Batısında Sancakdere ve Suncuk Köyleri, Güneyinde Osmanca, Düzköy ve Güldere Köyleri ile çevrili 24 Km2  alana sahiptir.

Belde’nin Karadeniz’e yakın olması iklimin yumuşak ve nemli olmasını sağlamaktadır. Topoğrafik yapısı engebeli ve çok eğimli olması nedeniyle arazisinin tamamı yeşil alanlarla kaplıdır. Bu yeşil kaplı alanların önemli bir kısmını fındık tarlaları oluşturur. Tarım dışı boş arazi azdır. Belde bu haliyle tarım toplumu özelliği gösterir. Ancak ileride değinileceği gibi tarım çoğu aile için birinci gelir kaynağı olmaktan ziyade bir yan gelir kaynağı teşkil eder.

Belde dağ ve doğa turizmi açısından iyi bir konuma gelmeye çalışmaktadır. Kuzeyinde edep gölü bulunmakta doğusunda şifalı su deresi ve tesisleri hizmet vermektedir.

Boğaziçi Düzce il merkezine 14 Km uzaklıktadır. Beldenin altı mahallesinden Yazlık ve Yeşilköy Mahallelerinin içerisinden Şekerpınar ve Dokuzpınar Mahallelerinin kenarından ve Çayırtarla ve Ballar Mahalleleri yaklaşık 5 Km. uzağından Düzce Zonguldak D-655 Karayolu geçmektedir. Mahallelerin konumları karayoluna uzaklıkları belde toplum yapısında önemli bir dinamik olarak belirmektedir.