"BOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN SALONUNUN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI"

"BOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN SALONUNUN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI"

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Boğaziçi Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Yazlık Mahallesi, 101. Cad. No: 171 Merkez / DÜZCE
c) Telefon ve Faks numarası : 0(380) 543 4647 ? 0(380) 543 4651
d) İlgili personel :İrfan SAĞLAM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İHALENİN KONUSU:
2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Şekerpınar Mahallesi 126 Ada 26 Parsel üzerindeki Boğaziçi Düğün Salonu Binasının Kapalı Düğün Salonu kısmının 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun, 45?inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü artırma yöntemi ile 10 ( On ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.
2.2. Binanın Evsafi: Bina Boğaziçi merkezinde olup; Kolonsuz 850 m2 alanda 500 kişi kapasiteli, doğal gaz hatlı, aynı katta idari kısım için odaları, Üst Katta gelin odası bulunmaktadır.
3-İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GECİCİ TEMİNAT TUTARI: ihalenin toplam muhammen bedeli 1.260.000,00 TL. ( KDVHARIÇ ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 37.800,00 TL'dir.
4-İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Yazlık Mahallesi, 101. Cad. No: 171 Merkez / DÜZCE Belediye Hizmet Binası 2. katında bulunan Konferans Salonunda 10.01.2020 tarihinde saat 15:00'da yapılacaktır. Teklifler en geç 10.01.2020 tarih ve saat 15:00'a kadar aynı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
NOT:KONU İLE İLGİLİ ŞARTNAME VE EKLERİNE, BOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDEREK ULAŞILABİLİR.