Muhammed Enes'in sünnet merasimine katıldık

Muhammed Enes'in sünnet merasimine katıldık

Muhammed Enes'in sünnet merasimine katıldık

Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ercan 'ın katıldığı, Emine ve İbrahim Sağlam'ın çocukları Muhammed Enes'in sünnet merasimi. 

Tebrik eder, mürüvvetlerini görmelerini dileriz...