Muhammed Enes'in sünnet merasimine katıldık

Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ercan 'ın katıldığı, Emine ve İbrahim Sağlam'ın çocukları Muhammed Enes'in sünnet merasimi. 

Tebrik eder, mürüvvetlerini görmelerini dileriz...