Boğaziçi'nin Tarihi

Boğaziçi'nin Tarihi

Boğaziçi'nin Tarihi

Boğaziçi tarihi genel Laz tarihi içerisinde meydana gelen bir takım olaylara dayanır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbini kaybeden Osmanlı o dönem Lazların yoğun olarak yaşadıkları Acaristan bölgesini de Ruslara bırakmak zorunda kalmıştır. Rus hakimi altında yaşamak istemeyen Lazlar, Osmanlı topraklarının çeşitli bölgelerine göç etmişler ve buralara yerleşmişlerdir. 

Aynı şekilde Borçka, Batum ve Arhavi bölgesinden bugünkü Boğaziçi beldesine göç eden lazlar buralara yerleşerek Laz Kabalak, Laz Yazlık, Laz Hamidiye köylerini kurmuşlardır. 1878 yılında şimdiki Yeşilköy mahallesine ait Kurbantepe Camiini inşa etmişlerdir. Daha soma nüfus çoğaldıkça Şekerpınar, Dokuzpınar, Ballar köylerini kurmuşlardır. 

Balların ikiye bölünmesi ile Çayırtarla Köyü (mahallesi) teşekkül edilmiştir. Ülkemizde nüfusun 2.000'i aşması üzerine belediye kurma eğilimi yaygındır. Köy Muhtarlığından belediyeye dönüşme eğilimini güçlendiren en önemli etken ise belediyeye devletin gelirlerinden pay göndermesi, maddi destek sağlaması, teknik yardımda bulunması ve personel yardımı yapmasıdır. 

Hemi Lefebrve mekanın politik olduğunu söyler. Ona göre mekan politikadan ve ideolojiden uzak bir obje değildir. 
Bilakis bunun her zaman politik ve stratejik bir yanı vardır. Belediye olmanın politik ve stratejik avantajlarından yararlanmak isteyen Yazlık, Ballar, Çayırtarla, Dokuzpınar, Şekerpınar ve Yeşilköy Laz Köyleri 1993 yılında Boğaziçi Beldesi Belediyesini Kurmuşlardır. 

Boğaziçi Beldesi'nin kuruluşu ile birlikte idari örgüt yapısı muhtarlık iken nispeten daha hiyerarşik örgüt yapısı olan belediyeliğe geçilmiştir. 

Böyle köyler mahalle statüsüne kavuşmuştur. Ancak belediyelik idari örgüt yapısında birleşen farklı, birbirine uzak ve birbirinden bağımsız görünüm sergileyen altı mahalle mekansal birleşmenin ötesinde bugün ne ölçüde sosyal ekonomik kültürel ve siyasi açıdan yeni ilişkiler ve etkileşimler içindedir. 


Köyler, mahalleler, beldeler, şehirler kendine özgü yaşam biçimleri üretirler ve farklı kurumsal bileşimlerle de tanımlanırlar. Köy idari örgüt yapısındaki enformal yapı belediye idari örgüt yapısı ile daha enformal bir yapıya bırakmaktadır.

Yerleşim birimlerindeki birimlerin formel yada enformel niteliğindeki farklılıkların derecesi, bir taraftan burada yaşayanları birbirine bağlayıp benzetirken, diğer taraftan diğerlerinden farklılaştırmaktadır. Bundan dolayı Boğaziçi yeni bir belde olmasına rağmen örgütsel yapısındaki değişim, mahallelerin kendisine özgü sosyal ve kültürel nitelikler geliştirmelerine yol açacaktır. 


Köy sosyal yapısı bir cemaat olarak bütün sosyal sistemlerin dolayısıyla sosyal organizasyonların merkezi sosyal sistemi yani nüve kısmı, odak noktasıdır; belde şehir ve devlet sistemleri alt sistemleri ve organizasyonları temsil etmektedirler. Bütün bunlardan köyün sosyal yapısından belde 
(kasaba) sosyal yapısına geçmekle, ileride ama yavşak ama hızlı, önemli değişimlere sahne olacaktır. 


Altı köyün birleşmesiyle teşekkül ettirilen Boğaziçi beldesi nüfusuna göre çok geniş bir ikamet alanına sahiptir. Bu durum ulaşım, iletişim, alt yapı, koordinasyon ve benzeri birçok probleme yol açmaktadır. Yapılan belediye hizmetleri külfetli ve masraflı olmaktadır.