Muhammet Mert'in sünnet merasimine katıldık

Muhammet Mert'in sünnet merasimine katıldık

Muhammet Mert'in sünnet merasimine katıldık

Belediye Başkanımız Sayın İbrahim ERCAN, Dilek ve Özgür ÖZÇELİK'in oğulları, Muhammet Mert'in sünnet merasimine katıldı. 

Ailemizi tebrik eder, oğullarının mürüvvetlerini görmelerini dileriz...